IMG_0689

Paul Lou Laborde - photo @Sacha Zeitoun Photos