IMG_0705

Vincent Verdier - photo @Sacha Zeitoun Photos